Právní poradenství

Právní poradenství

  • Vyhotovení nájemní smlouvy (ČJ, AJ)
  • Vyhotovení dodatků k nájemním smlouvám (ČJ, AJ)

Poradenství v oblasti založení společenství vlastníků

  • Příprava ustanovujícího shromáždění
  • Provedení změny v zápisu do obchodního rejstříku
  • Vypracování potřebné dokumentace

Poradenství v oblasti založení družstva

  • Vypracování nájemní smlouvy, účetní a daňové problematiky družstva
  • Vypracování veškeré dokumentace ke vzniku převodu a zániku členských práv a povinností
  • Vedení evidence družstevního vlastnictví